دیده ابن حقوق حیوانات: رئیس ادراه محیط زیست شهرداری منطقه ۴ گفت: واحد محیط زیست منطقه ۴ طی طرحی ویژه اقدام به کنترل کردن جمعیت موش‌ها در سطح منطقه کرد.
فریب خسروی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب افزود: این طرح که بصورت یکپارچه در سطح نواحی نه گانه با حضور تمام کارگران وتکنسین‌های مربوطه و نظارت کارشناسان محیط زیست منطقه و نواحی انجام شد، ابتدا کانون‌های فعال تجمع موش درسطح منطقه شناسایی شده و سپس با روش‌های شیمیایی و مکانیکی اقدام به معدوم کردن موش‌ها کردند.
رئیس اداره محیط زیست منطقه ۴ ادامه داد: ۱۷۱۰ عدد منفذ فعال شناسایی و طعمه گذاری شد و از روش‌های جدید ارسال دود و انسداد منافذ با اسپری فوم استفاده شد و علاوه بر انجام طرح ویژه روزانه دو اکیپ اتلاف موش با اسحله با دی در سطح منطقه در شب به فعالیت پرداختند که در این عملیات بیش از ۱۶۰۰ عدد موش اتلاف و معدوم سازی گشت.