دیده بان حقوق حیوانات: غذایشان شته و پشه است، روی درختان میوه و سبزیجات جاخوش می‌کنند، آفت‌ها و باقیمانده‌ حشره‌ها و گیاهان پوسیده را می‌خورند و اگر بدانیم چه سودی برای ما دارند، دیگر شاید چندش‌آور یا ترسناک نباشند. به گزارش ایسنا، حشرات اهمیت بسیار زیادی در زندگی انسان‌ها دارند و بشر از بدو خلقت دارای رابطه‌ کاملا نزدیکی با این موجودات بوده و از بسیاری جهات نیز زندگی سایر موجودات از جمله انسان‌ها وابسته به این جانداران کوچک است. بنابر گزارش سایت اینترنتی اینسکت‌زو، برخی از سودمندترین این موجودات برای طبیعت و انسان عبارتند از: زنبور، پرکار و زحمت‌کش یک نمونه بسیار آشنا از این ‌گونه حشره‌های مفید زنبورعسل است. عسل، محصول معروف زنبورها است که خواص شگفت‌انگیزی دارد. اما بدون گرده‌افشانی‌ که شغل دیگر این حشره است، درختان میوه بار نمی‌دهند. زنبورها در سراسر جهان در معرض خطر نابودی هستند. در برخی کشورها، مثلا در بخش‌هایی از چین حتی نسل آنها منقرض شده است. گناه این انقراض نسل هم به گردن مواد شیمیایی دفع آفات گیاهی و همچنین نوعی کنه است. کفشدوزک، زیبا و مفید کفشدوزک‌ها در حقیقت شته‌ و شپشک می‌خورند. شاید به همین خاطر است که انسان‌ها کفشدوزک‌ها را دوست دارند. یک کفشدوزک تا ۵۰ شپش و شته را در روز از بین می‌برد. این رقم در طول زندگی پربار یک کفشدوزک به چندین هزار شته و شپش می‌رسد. حتی لارو کفشدوزک هم مفید است کفشدوزک‌ها با این قابلیت‌هایشان بهترین موجودات در مبارزه‌ بیولوژیک با آفت‌ها به شمار می‌روند. بدون ذره‌ای مواد شیمیایی کشاورزان می‌توانند با یاری کفشدوزک‌ها آفت‌هایی چون شته‌ها و شپشک‌های مضر را از محصولاتشان دور کنند. حتی لارو کفشدوزک‌ها هم قادر به مبارزه با این آفت‌ها است. پارازیت‌هایی بی‌خطر برای انسان برای انسان زنبورهای متعلق به خانواده‌ Ichneumonidae بی‌خطر هستند اما برای برخی از حشرات زیان‌بار، ملاقات با این زنبورها به معنای پایان زندگی است. این نوع از زنبورها شاخک‌های خود را مثل مته وارد بدن بید، کنه و شپش می‌کنند. حشره‌ ماده در بدن میزبان تخم می‌گذارد و از این تخم یک لارو گرسنه بیرون می‌جهد و میزبان را از درون نوش‌جان می‌کند. راهزنان کوچک و سودمند سوسک‌های خاکی با دزدی روزگار می‌گذرانند اما خبر خوش این است که این راهزنان کوچک بیش از همه جانورانی را شکار می‌کنند که ما با کمال میل می‌خواهیم از دستشان خلاص شویم مانند حشره‌های راسته‌ «ایزوپودا» یا کرم پیله یا حلزون‌ها که آنها را در بسیاری از نقاط زمین می‌توان پیدا کرد و برای موجودات دیگر مزاحمت ایجاد می‌کنند. کم‌خطرتر از آنچه گمان می‌رود شاید دیدن یک زنبور سرخ (Hornet) بدن آدم را به لرزه بیندازد. اما نترسید چون زهر این زنبور از زهر زنبورهای مهاجم (Waspe) کم‌خطرتر است. زنبورهای سرخ شیفته‌ شهد گیاهان هستند اما به بچه‌هایشان مخلوط شهد با حشره بیشتر مزه می‌دهد. یک دسته زنبور سرخ روزانه تا نیم‌کیلو حشره را قورت می‌دهند. عنکبوت‌ها را نکشید جانورانی که وجود هشت پا در بدنشان باعث شده در دسته‌ حشره‌ها قرار نگیرند. جانورانی مفید چرا که عنکبوت‌ها هرچه را که از نظر ما مزاحم و مضر است شکار می‌کنند و می‌خورند مثل پشه، بید، مگس و شته که برای ما مزاحم و برای آنها غذای خوشمزه به شمار می‌روند. به خاطر تمام این خدماتی که ارائه می‌کنند از آنها نترسید، حالتان را به هم نزنند، پا رویشان نگذارید بلکه خوشحال باشید که آنها وجود دارند!