.لطفا اطلاع رسانی کنید ...
یک سگ هاسکی حوالی گیشا پیداشده در صورت شناسایی
به انجمن حمایت از حیوانات معلول و آواره ویا شماره 09372170813 مسیج دهید.. ممنون