دیده بان حقوق حیوانات: مرکز خدمات حیات وحش و ماهی آمریکا برای کمک به گونه‌ای درحال انقراض از جغد‌ها،‌مجبور است گونه‌ای دیگر را از بین ببرد. براساس گزارش فاکس نیوز به نقل از همشهری آنلاین، جغد‌های شمالی خالدار گونه‌ای درحال انقراض در منطقه شمال غرب پاسیفیک به شمار می‌روند که مرکز حیات وحش و ماهی آمریکا برای نجات آنها مجبور است به جغد‌های هوت شلیک کرده و آنها را بکشند. این موسسه می‌گوید از دست دادن زیستگاه و رقابت با جغدهای هوت که پرخاشگرتر بوده و از طیف غذایی گسترده‌تری برخوردارند،‌اصلی‌ترین تهدید برای جغد‌های شمالی خالدار به شمار می‌رود. از این رو باید جغد‌های هوت را با استفاده از صداهایی از پیش ضبط شده در جایی جمع کرده و آنها را با شلیک شات‌گان نابود کرد. دن اش رئیس موسسه حیات وحش و ماهی آمریکا می‌گوید نمی‌توان انکار کرد که اصلی‌ترین عامل کاهش جمعیت جغد‌های شمالی رقابت با جغد‌های دیگر و از دست دادن زیستگاه آنها‌است. برای کاهش تعداد جغد‌های هوت در این منطقه دو روش مرگبار و غیرمرگبار ارائه شده که در شیوه غیرمرگبار جغد‌ها به دام افتاده و به منطقه‌ای دیگر انتقال داده می‌شوند. در شیوه مرگبار نیز به جغد‌ها شلیک خواهد شد و پس از مدتی کوتاه جغد‌ها یاد می‌گیرند که از ورود به این منطقه خودداری کنند. همچنین نوع تفنگ و فاصله شلیک به جغد‌ها نیز توسط این موسسه تعیین شده تا از اجساد جغد‌ها بتوان برای انجام مطالعه و آموزش استفاده کرد. برنامه کشتار جغد‌ها قرار است در چهار منطقه در واشنگتن، اورگانو کالیفرنیا اجرا شود.