دیده بان حقوق حیوانات: حمید صالحی در شورای اداری درمیان با بیان اینکه قوچ اوریال درمیان شهرت جهانی دارد اضافه کرد: برای شکار هر قوچ اوریال ۱۲ ساله مبلغ سه هزار دلار از شکارچیان و جهانگردان اخذ می شود که این مبلغ با توجه به محدود بودن، ومنحصر به فرد بودن این حیوان باید به ۵۰ تا ۸۰ هزار دلار افزایش یابد. به گزارش مهر مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی زندگی بدون سه عامل آب، خاک و هوای پاک را غیر ممکن دانست و یاد آورشد: محیط زیست مخالف تکثیر بیش از حد سگ گرگ حاصل جفتگیری سگهای ولگرد و گرگ است از این رو برای مت****ان شکار سگ گرگ مطابق با معیار های محیط زیست پروانه میرشکار صادر می شود. وی از وجود چهار منطقه حفاظت شده و سه پناهگاه حیات وحش به مساحت سه میلیون هکتار در استان خبر داد و افزود: یگانهای حفاظت محیط زیست ۲۴ ساعته از تنوع زیستی و ۱۴ منطقه شکار ممنوع خراسان جنوبی محافظت می کنند. صالحی از احداث ۲۰ باب محیط بان، تجهیز یگان های حفاظتی به وسیله نلیه و تسلیحات، آموزش زیست محیطی به اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان، تولید محصولات چند رسانه ای و ایجاد آبشخور برای حیاط وحش با توجه به خشک سالی ها و آبرسانی به آنها به عنوان مهمترین اقدامات محیط زیست استان در سال جاری یاد کرد.