کرباسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به احداث اولین بیمارستان دریایی در خاورمیانه گفت: سال گذشته مقرر شد دو بیمارستان دریایی با هدف نجات و درمان پستانداران و آبزیان در شمال و جنوب کشور راه اندازی شود اما به دلیل عدم تامین بودجه تا کنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

وی در ادامه با اشاره به طراحی اولین موزه محیط زیست دریایی در یک لنج فرسوده ادامه داد: این موزه که قرار بود دریک لنج فرسوده طراحی و ساخته شود وبه دنبال آن اکواریوم هایی درآن تعبیه شود که انواع و اقسام گونه های آبزی متعلق به خلیج فارس و دریای عمان در آن به نمایش گذاشته شود و در صورت استقبال شهروندان نمونه مشابه در دیگر سواحل نیز اجرا شود اما درگام اول به خاطر نبود اعتبارات متوقف شده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در ادامه با اشاره به راه اندازی بانک ژن آبزیان و خلیج فارس و دریای خزر اظهار داشت: بیش از هزار و 600 گونه در خلیج فارس موجود است که مجموعه ای از گونه هایی است که ممکن است درکل دنیا به صورت انفرادی یافت شود ، مانند لاک پشت ها که از هفت گونه لاک پشت شناخته شده در دنیا 5 گونه آن در خلیج فارس شناسایی شده که جزء گونه های نادر و حساس محسوب می شود .

وی ادامه داد: در همین راستا راه اندازی یک بانک ژن که هر نوع آبزی از جمله ماهی زینتی و یا آبزی خوراکی اعم از بزرگ جثه و کوچک جثه در دستور کارقرار گرفت که پیرو آن با دانشگاههای کشور و مرکز تحقیقات شیلات مذاکره کردیم و برآورد هزینه شد اما به دلیل نبود اعتبارات همچنان متوقف شده است.

کرباسی در ادامه با اشاره به اهمیت این بانک ژن اذعان داشت: با راه اندازی این بانک این امکان به وجود می آید که در حین اجرای طرح شمارش آبزیان را داشته باشیم و در نتیجه این سر شماری اطلاعات پایه ای باشد برای پاسخگویی سوالات بعدی و سنجش وضعیت آبزیان چرا که ما در حال حاضر اطلاعات پایه ای نداریم و نمی توانیم بگوییم وضعیت رو به بهبود و یا رو به وخامت است .