برترین ها: باران رادیواکتیو پس از فاجعه نیروگاه هسته ای فوکوشیمای ژاپن گویا راه خود را به سوی زنجیره های غذایی یافته است و در سایت های اینترنتی تصاویری از "سبزیجات جهش یافته" منتشر شده است.


یک وبسایت کره ای تصاویری از گل ها، سبزیجات و میوه هایی را منتشر کرده است که غده ها و شکل های عجیبی دارند. و هنوز کاملاً مشخص نیست که این محصولات از کجا برداشت شده اند و آیا این تصاویر رتوش شده اند و دلیل دفرمه بودن این محصولات فاجعه فوکوشیما است یا خیر.

فروگداخت نیروگاه هسته ای دایچی فوکوشیما در سال 2011 به علت وقوع زلزله ای در مقیاس 8.9 ریشتر صورت گرفت.

فاجعه فوکوشیما جان 18500 نفر را گرفت و بعد از فروگداخت چرنوبیل در سال 1986 بزرگترین فاجعه هسته ای بود.

با آنکه مرگ هیچکس به تابش از سوی فروگداخت نسبت داده نشد، ولی سطوح بالایی از تابش هسته ای در آب های زیرزمینی نزدیک نیروگاه ردیابی شد.

در میان "سبزیجات جهش یافته"، یک گوجه فرنگی با تومورهای فراوان، یک ترب 5 انگشتی و دو هلو به شکل عدد 8 دیده می شوند.

دو باغبان کلم هایی را نشان می دهند که یکی به اندازه نرمال و دیگری حداقل 4 برابر بزرگتر است.

در یک تصویر نیز خیاری دیده می شود که از آن برگ درآمده است.