دیده بان حقوق حیوانات: «ایپو» حیوان بسیار نادری است که از یک پدر «گور خر» (zebra) [منظور گور اسب است] و مادر «خر» (donkey) به دنیا آمده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از دیلی میل، همان طوری که در تصاویر می بینید، ایپو هم شبیه گورخر است و هم شبیه خر که به گفته سرنا آگلیه تی تنها حیوان از این دست در ایتالیا به شمار می رود.
حیوانات نادر دیگری نیز در این رسته جای می گیرند از جمله زورس Zorse که ترکیبی از گور خر نر با اسب ماده است که در نوع خود بی نظیر است.