ه گزارش خبرآنلاین آفتاب‌پرست، استاد استتار است. در این تصویر می‌بینید که پوست این خزنده بسیار شبیه به شن‌های پارک ملی سپرگبیت نامیبیا است و اگر به خاطر آن سایه جالب نبود، شاید خود عکاس هم متوجه حضور آن نمی‌شد!