با تلاش اداره محیط زیست و گروه دوستداران طبیعت رفسنجان یکی از گونه های کمیاب گربه وحشی با نام کاراکان در منطقه حفاظت شده رفسنجان رها سازی شد.رئیس اداره محیط زیست رفسنجان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگارانِ کرمان گفت : این گربه که یکسال پیش بدلیل ضعیف بودن و احتمال تلف شدن توسط یکی از دوستداران طبیعت مورد درمان و نگهداری قرار گرفته بود ، امروز در محل زیست گاه خود رها سازی شد.

اکبری افزود: این گونه گربه ی وحشی ، بسیار کمیاب و از لحاظ تنوع زیستی بسیار با ارزش است که بیشتر از پرندگانی چون کبک ، تیهو ، موش و خرگوش تغذیه می کند.
گربه کاراکال در یک سالگی به بلوغ می رسد و اغلب در نواحی نیمه بیابانی یا کوهستانهای کم ارتفاع زندگی می کند.