قوچ و میش اوریال یکی از زیباترین و پر ابهت ترین قوچ میش های ایران و جهان است . قوچ اوریال در ایران در گلستان ،سمنان ، خراسان شمالی و جنوبی دیده شده است . قوچ اوریال در تپه ماهوری ها و کوهستان های کم ارتفاع دیده می شود .
قوچ و میش اوریال بزرگترین قوچ و میش ایران است وزن بعضی از قوچ های بالغ به 100کیلوگرم نیز می رسد .
مشخص ترین نشانه ظاهری قوچ اوریال شاخ های حلزونی شکل و ریش های بلند وسفیدش است که این مشخصات قوچ اوریال را با دیگر قوچ های ایران منمایز می کند
وضعیت حفاظتی : متاسفانه بدلیل شکار بی رویه و کشتن میش هاوقوچ های جوان از بین رفتن زیستگاه ها مهاجرت به خارج از مرز های کشور و .... باعث شده نسل قوچ اوریال روبه انقراض باشد و اگر اقداماتی صورت نگیرد به زودی قوچ اوریال از لیست حیات وحش ایران خط می خورد .


مقاله اختصاصی میهن پت
پارسا حق نظری