نه مغازه ها ندارن این اندازه ای ولی بهتره صرف نظر کنین
چون به رشد جوجه ضرر میزنه تغذیش به دست انسان و منم مجبوری شد والا همه چیش طبیعیش بهتره