این مطلب خیلی قدیمیه و مال انجمن iranspca است ولی فکر کنم هنوز کسی براش پیدا نشده...دوستان اگه میتونند کمک کنند...
خسته بود، درد داشت، از دهنش خون می ریخت و وحشتش رو صد برابر می کرد، دستاش بد جوری ورم کرده بود و نمی تونست درست راه بره، همونجا به دیواره ی جوب آب تکیه داد و سعی کرد بخوابه، ولی نمی تونست ناله نکنه، شب بود و نمی دونست تا صبح چی قراره به سرش بیاد، فقط 5-6 ماه سن داشت و خیلی نبود که از مادرش جدا شده بود حتی نمی دونست که چرا این بلا رو به سرش آوردن! همین موقع بود که یه نفر جلوش ظاهر شد، نمی دونست باید بمونه یا فرار کنه، نمی دونست اعتماد کردن دوباره کار دستش می ده یا باعث نجاتش می شه ولی خیلی هم حق انتخابی نداشت، درد امانش رو بریده بود و نای فرار کردن نداشت، دلش رو به دریا زد و دمش رو تکون داد ...

بارون از اون روز یه زندگی جدید رو با خانواده با محبت عز آبادی شروع کرد. فردای اون شب که یه روز جمعه بود با هماهنگی خانم ناصری، از اعضای انجمن در شیراز، توسط آقای دکتر بیغم و خانم دکتر شفیعی عمل جراحی شد و استخوان خورد شده فکش با پلاتین فیکس شد. خدار و شکر مشکل دستاش یه ضرب دیدگی جزئی بود که بعد از یکی دو روز برطرف شد. حالا هم 10 روزی میشه که نگهبان کوچولو و بازیگوش خونه شده، باهوشه و عاشق یاد گرفتن. همه خیلی زود عاشقش شدن به جز گربه های کوچیکی که با مادر مریضشون به خونه صمیمی خانواده عزآبادی پناه آوردن، گذشته از این بارون خیلی زود یه مرد بزرگ میشه و این حیاط کوچیک براش تنگ میشه. برا همین هم هست که این پسر کوچولوی مهربون چشم از در برنمیداره و امیدواره که کسی بتونه برا همیشه ازش نگهداری کنه و فضای پر مهر زندگیش رو باهاش شریک بشه ...

اگر در شیراز یا شهرستانهای اطراف آن زندگی میکنید و مایلید بارون را به فرزندی بپذیرید لطفا با دفتر انجمن (66906700) تماس بگیرید.