آیا تا به حال فکر کرده اید که بعد از فوت حیوان عزیزمان می توانیم به نجات جان حیوان زنده ی دیگری که قرار است برای آموزش دامپزشکی کشته شود کمک کنیم؟
دانشکده های دامپزشکی برای آموزش بعضی از دروس به دانشجویان نیاز به جسد حیوان دارند و در بسیاری از کشور ها صاحبان حیوانات خانگی،جسد حیوانشان را که به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند به دانشکده های دامپزشکی اهدا می کنند تا برای آموزش استفاده شوند.با این کار انسانی و خیر خواهانه،عشق و محبت و فرصت ادامه ی زندگی را که با ارزشترین موهبتی است که خداوند به همه ی موجودات عطا کرده است،به سایر حیوانات هدیه دهیم.
جسد حیوان عزیزمان را بعد از مرگ به دانشکده های دامپزشکی اهدا کنیم تا از کشته شدن یک حیوان زنده ی دیگر جلوگیری کنیم.
برای هماهنگی های لازم با شماره تلفن 09122306525 تماس بگیرید.