Male VS Female

# یکی از رایج ترین سوالاتی صاحبان جدید ایگوانا این است که چگونه می توان جنسیت ایگوانای آنها را تشخیص داد؟
* صاحبان باید در نظر داشته باشند تا زمانی که ایگوانا به بلوغ نرسیده باشد نمی توان جنسیت آن را تشخیص داد و تا قبل از این زمان باید به هر دو جنس به طور یکسان نگاه کرد زیرا هر گونه خصوصیات ثانویه ی جنسی در آنها نمایان نیست.
* سن بلوغ در ایگواناها ممکن است کمی متفاوت باشد اما معمولا بلوغ در سنین 1/5 الی 2 سال اتفاق می افتد.

# راه های تشخیص ایگوانای نر بالغ:

* یکی از ساده ترین راه های تشخیص جنس نر، ماهیچه های بزرگ آرواره واقع در دو طرف فک حیوان است. پس از بلوغ این ماهیچه ها بزرگ شده و متورم به نظر می آیند. نر ها سر های بزرگ چهارگوش دارند که آرواره ها در این چنین به نظر رسیدن سر نقش دارند.
* نر ها هم چنین دارای دو رسوب چربی در بالای سر خود واقع در پشت چشم و بالای گوش می باشند که آنها نیز به چهارگوش به نظر رسیدن و بزرگی سر کمک می کنند.
* در زیر عکس یک ایگوانای نر بالغ مشهود است. در این عکس می توانید به برآمدگی چربی در بالای گوش و پشت چشم ایگوانا و هم چنین به ماهیچه های بزرگ آرواره که فلس های بشقابی مثل محافظی روی آن ها را پوشانده اند نگاه کنید:* شکل زیر تصویر خوبی را از برآمدگی ماهیچه های فک نشان می دهد:


* نر ها همچنین تاج پشتی بلند تری دارند:


* نشانه ی دیگری که مشخص می کند یک ایگوانا نر است وجود منافذ بزرگ زیر ران می باشد که در نرها به سادگی قابل مشاهده می باشد که خیلی اوقات با ماده ی مومی شکلی پر شده اند.


* بدن بزرگ تر و قوی تر هم چنین برآمدگی نزدیک ابتدای دم دو مشخصه ی دیگر ایگونای نر می باشند.

# خصوصیات فیزیکی ایگوانای ماده ی بالغ:
* ساده تربن راه تشخیص ایگوانای ماده فقدان خصوصیات ذکر شده در جنس نر است.
* سر ماده ها کوچک تر و ساده تر است، فاقد رسوبات چربی در پشت سرشان هستند و ماهیچه های فک کوچک تری دارند.
* تصویر زیر از یک ایگوانای ماده ی بالغ است که دارا بودن سر کوچک تر و فقدان رسوبات چربی در آن قابل مشاهده است:
* علاوه بر داشتن سر کوچک تر منافذ استخوان ران ماده ها کوچک تر است که بر خلاف نرها ماده ی مومی شکل ترشح نمی کند.


* ایگواناهای ماده لاغر تر هستند، تاج پشتی کوتاه تری دارند و فاقد برآمدگی نزدیک مخرج می باشند.


ترجمه: (حبیب ا... *****) || منبع: لینکfemale iguana


male iguana