آغاز سرشماری بهاره جمعیت قوچ و میش و کل و بز در زیستگاه های استان گلستان


دیده بان حقوق حیوانات ایران :به نقل از سبزپرس و به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان گلستان بر اساس برنامه‏ریزی بعمل آمده مرحله اول این سرشماری در مناطق حفاظت شده، شکار تیراندازی ممنوع ، مناطق آزاد و مرحله دوم در پارک ملی گلستان انجام خواهد شد.


مسئول روابط عمومی محیط زیست گلستان در این باره گفت: سرشماری از گونه‏های قوج و میش و کل وبز را به واسطه داشتن ویژگیهای بیولوژیکی و اکولوژیکی و وضعیت حساس آنها از لحاظ جمعیتی، هرساله در دو نوبت ( سرشماری بهاره در خردادماه و سرشماری پائیزه در آذرماه ) در استان گلستان انجام می‏شود تا با کسب آمارهای منطقی و دقیق و نیز مشخص شدن وضعیت جمعیتی آنها در مقایسه با سالهای گذشته بتوان راهکارهای مدیریتی مناسبی را جهت حفظ و حمایت از گونه‏ های با ارزش انتخاب کرد.