سلام
جوجه مینای2ماهه دارم احتمال زیادزانوی چپش بدلیل ضربدیدگی متورم شده،میلنگداماانگشتاش کارمیکنه اکثرآ پاش تو هواست الان 2هفته که اسیب دیده به دامپزشک بردم ازدور نگاهش کرداماخوب معاینه نشدگفتش میتونی پمادپیر وکسیکام بزنی چندبارزدم همراهش روغن زیتون وخوراکی وشربت ماتی ویتامین اما افاغه نکرده توقفس تامنو میبینه بهرطرف میکوبه تاخارجش کنم اخه میترسم بیشتراسیب بخودش برسونه شایدهم کمی ارومترجنبش داشته بودتاحالابهترمیشد/لطف کنیدراه حلی یادرمانی به من توصیه کنید