یه سگ پوزه بزرک با وقار برای نگهبانی از یه باغ میخوام.شرایط کامل سگ هم محیا هست.نر باشه بهتر.خودم دائما بالا سرشمو از نظر تغذیه و راحتی هم براش هیچ مشکلی ندارم.لاطفا فقط فقط فقط اس ام اس بدید 09124046909