سلام
من آماده ام تا با جان و دل از یک توله ی هاسکی نگهداری کنم
به دلیل قیمت بالای آن ها در بازار نتوانستم یک هاسکی داشته باشم ونمی خواستم فرو شندگان رو تشویق کنم
پناهگاه وفا هم یک توله ی هاسکی نداشت
اگر می خواهید توله ی خود را واگذار کنید با 09308200539 تماس حاصل فرمایید یا به jason2013@chmail.ir با عنوان واگذاری میل بدهید تا توله ی شما خوش بخت شود