فک دریای خزر تنها پستاندار ابزی دریای خزر است که در دریای خزر و رودخانه های نزدیک ان زیست می کند و علاقه زیادی به شکار ماهی کوچک کلیکا دارد . نام انگلیسی اینگونه : Caspian seal . و با نام علمی :Pusa caspica شناخته می شود . فک دریای خزر در تابستان ها در سواحل دریای خزر ایران مشاهده می شوند و در فصل پاییز به سواحل شمالی دریای خزر مهاجرت می کنند .
متاسفانه به دلیل کشتن توله فک ها به دست ماهیگران و الوده شدن دریای خزر که باعث کم شدن ماهی ها که غذای اصلی فک ها هستند ، و گیر کردن فک ها در پلاستیک های موجود در دریا و همینطور برخورد انها با پره قایق ها ... همه این عوامل باعث شده جمعیت فک های خزر به شدت کاهش یابد .
مقاله اختصاصی میهن پت
پارسا حق نظری