دوستان من میخوام از دوتا مرغ عشق نگهداری کنم اگه کسی برای واگذاری داشت ممنون میشم اگه به من پ.ج بده.مرسی