"استفان گندرون" شهردار ایالت کبک کانادا به دلیل شوخی ای که در یک برنامه تلویزیونی پیرامون کشتن "گربه" ها اظهار داشته بود از مردم کانادا عذرخواهی کرد. به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از صدای روسیه، وی در جریان شرکت در یک برنامه رادیویی به شوخی گفت که در خودرویش گربه و یچه گربه ها را کشته است.پس از این اظهارات وی اخیرا در سایت شخصی خود از این اظهارنظر بعنوان یک "شوخی سیاه و تلخ" یاد کرده و ضمن عذرخواهی اظهار داشته که می داند این شوخی باعث افزایش بحث هایی در مورد حمایت از حقوق حیوانات در کانادا شده است.


وی در ادامه شوخی خود در برنامه رادیویی گفته بود "گربه های در خیابان ها فقط ولگردی می کنند و کار مهمی انجام نمی دهند (!)"

اظهار نظر این شهردار کانادایی خشم انجمن حمایت از حقوق حیوانات آن کشور را برانگیخت بطوریکه در بیانیه منتشر شده از سوی این انجمن آمده است که اظهارات شهردار کبک در این باره "غیر قابل باور" و "اسف بار" بوده است.