۱- تشخیص دهید که برخی جیغ زدن های طوطی نرمال می باشد:

ما نمی توانیم بطور کامل سروصدا های طوطی را متوقف کنیم چون بالا و پایین رفتن و صداهای عجیب دراوردن و جیغ زدن از نشانه های سلامت و شادابی پرنده می باشد و جزی از وجود طوطی که کاملا طبیعی و نرمال است.هدف ما متوقف کردن جیغ زدن هایی که نرمال نیست و ناهنجاری رفتاری نامیئه می شود می باشد.
۲-جیغ زدن را تشویق نکنید:

از نزدیک شدن و توجه به وسایلی که پر سر و صدا هستن نزد طوطی خووداری کنین هربار که چیزی صدای ناخوشایندی داشت نزدیکش نشوید شما نزدیک اجسام صدا دار می شوین و به آنها توجه می کنین این همان چیزیست که طوطی شما می خواد ( جلب توجه) پس با استفاده از جیغ و سر و صدا جلب توجه شما را می خواهد زمانیکه طوطی جیغ می زند بیتوجه باشین و پیشش نروید بعد۱۰بار جیغ زدن طوطی ساکت می شود در مواقعی اتاق جداگانه داشته باشین و زمانیکه پرنده جیغ زدن را متوقف نمی کند مدتی به آنجا ببرینش. از همه افراد بخواهین تنها زمانهایی که طوطی آرام است به او توجه کنن.

۳- سوت زدن به پرنده یاد دهید:

طوطی ها با جیغ زدن به دنیا نمی یان بلکه عوامل اطراف جیغ زدن را به آنها یاد می دهد. همیشه توجه به پرنده در زمان مشادهده ناهنجاریهای رفتاریست. زمانیکه جیغ زدن متوقف شد و به آن توجه نکردین به طوطی سوت و صداهای مختلف یا حرف زدن یاد دهین و زمانیکه طوطی سوت می زند بهش توجه کنین و وقتی جیغ از پیشش بروین خواهین دید سوت جایگزین جیغ خواهد شد.
۴- رفتارهای مثبت پرنده را تشویق کنید:

طوطیها پرندگان اجتماعی هستن و شما چه علاقه داشته باشین چه نداشته باشین ساعاتی در روز صداهای مختلفی از خود در می آورن صدایی ره که به نظرتون بهتر است انتخاب کنین و بعد هربار تکرار به پرنده جایزه دهین.جایزه معمولا خوراکی و یا اسباب بازی می باشد و البته بهترین جایزه بیرون آمدن از قفس است. توجه داشته باشین یادگیری حرف زدن نیز در بین همین صداهای نامفهوم است.

ترجمه:شیکرا
منبع:طوطی کاسکو فروش کاسکو و طوطی سانان
ممنون از بازدیدتون