مرغ عشق سیاه چهره یا
Blackface Budgieمرغ عشق سیاه چهره چیست؟ یکی از انواع کمیاب مرغ عشق است که در سال 1990 در هلند دیده شده است. دو پرنده ابی عجیب(غیرمعمول) بوسیله یک پرنده باز خریداری شدند.او ان پرنده ها را بایک گروه از از پرنده هایی که داشت دریک جا نگهداری می کرد متاسفانه چون ان هاباهم نگهداری می شدند بعضی از پرنده ها بیمارشدند واین بیماری به ان ها سرایت کرد و مردند.بنابرین اننوع از پرنده های کمیاب از بین رفتند.ان پرنده ها چگونه بودند؟
این نوع از پرنده های عجیب به طور کامل سرو صورت انها بارنگ سیاه پوشیده شده بود.این رنگ باعث شده بود که این مرغ عشق عجیب ودوست داشتنی به نظر برسد بعضی وقت اتفاقات ژنتیکی باعث می شود که در دنیا این اتفاقات بیفتد.این موضوع خیلی ناراحت کننده است که بعضی مواقع از این پرنده های کمیاب دیده می شود ولی مجددا از بین می روند.مردم اخیرا علاقمند به پرنده هایی هستند که از سایر پرنده ها متفاوت باشد.

مترجم علیرضا عبدی
مطلب اختصاصی میهن پت