گیاه فیتولاکاگیاه فیتولاکا از انواع گیاهان زیبا با قابلیت کاشت آسان در محیط آپارتمان است. این گیاه نسبت به سرما و درجه حرارت زیر صفر درجه مقاوم بوده و به راحتی می توان آن را در فصل زمستان پرورش داد.
برای کاشت این گیاه، گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و بذر ها را در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک بکارید. خاک مرطوب غنی از هوموس و بارور کننده های گیاهی برای رشد گیاه فیتولاکا مناسب است.
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل دو بار در هفته انجام شود. خاک گیاه باید همیشه مرطوب و زهکشی آن به خوبی انجام شود.
استفاده از بارورکننده های محلول هر سه هفته یکبار برای رشد بهتر گیاه و گلدهی سریع آن توصیه می شود.
PH خاک بهتر است بین شش تا شش و نیم باشد. تکثیر گیاه فیتولاکا از طریق بذر در فصل بهار امکان پذیر است.
www.rezamonavari.ir/index.php?...