مشاهده تصاویری که حیوانات را در حیات وحش و یا باغ وحش ها نشان می دهند، موضوع جدیدی نبوده، اما مشاهده حیوانات در تصاویری با پس زمینه سفید می تواند تجربه متفاوتی محسوب شود. به گزارش اروم نیوز،مشاهده تصاویری که حیوانات را در حیات وحش و یا باغ وحش‌ها نشان می دهند، موضوع جدیدی نبوده، اما مشاهده حیوانات در تصاویری با پس زمینه سفید می تواند تجربه متفاوتی محسوب شود. تیمی بلژیکی به نام "زندگی سفید" که "اریک ایسلی" رهبری آن را بر عهده دارد، تاکنون حدود 10 هزار عکس از 480 گونه مختلف از حیوانات گرفته است. این تیم در نظر دارد بزرگترین مجموعه عکس حیوانات با پس زمینه سفید که توسط یک عکاس گرفته شده است را ایجاد کند. امکان خرید آنلاین این تصاویر وجود داشته و بخشی از درآمد حاصله به سازمان‌های حفاظت از حیوانات اعطا می شود.


منبع:عصر ایران