توجه کنید.
مرغ عشق.
حیوانی خوشگل خوش رنگ خوش اواز و..
خلاصه خیلی خصوصیات خوبی داره.
که اگر بخواهم بنویسم حدود یک سال طول می کشه.
قبول دارید یا نه؟
پس هرچی میدونید بنویسید.