بنت قنسول بنت قنسول یا پوانزتیا گونه ای از گیاهان تیره افوربیاسه است که بوته آن به بلندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر می رسد. این گیاه که اصل آن از کشور مکزیک است، دارای شیره ای سمی است و باید در زمان بریدن ساقه یا چیدن گل آن وقت به خرج داد تا شیره آن با خراش پوست یا چشم و دهان تمامی نداشته باشد.
بهترین راه این است که برای جلوگیری از خروج شیره گیاه محل بریدگی ساقه را در آب گرم ۴۰ درجه قرار دهید. تا خروج شیره گیاه قطع شود. انواع پاکوتاه این گیاه با برگ های پنجه ای و برگ های بلند دارای برگ هایی است که انتهای آنها به رنگ های مختلفی چون قرمز، عنابی، صورتی یا سفید در می آید. گل واقعی این گیاه از دسته ای گلبرگ های ریز، کوچک و سبزرنگ متمایل به سفید تشکیل شده که در میان این برگ های چند رنگ پنهان می ماند.
این گیاه را باید در محل پرنوری قرارداد و آب کمی نیز موردنیاز آن است. اگر بیش از حد دادن آب امساک کنید ممکن است در بهار برگ های گیاه بریزد. در این صورت باید شاخه ها را کوتاه و خاک گلدان را عوض کنید. در فصل پاییز این گیاه تنها به ۱۰ساعت نور روزانه نیاز دارد. بنت قنسول به وسیله قلم زیاد می شود و بهترین فصل برای این کار ماه های تیر و مرداد است.sootak.ir/index.php?option=com