بررسی ها نشان می دهد بیشترین قاچاق حیوانات در جهان درباره نوعی مورچه خوار است.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی ، تصور می شود که ببرها یا کرگدنها حیواناتی هستند که در آسیا و آفریقا بیشترین قاچاق درباره آنها در جریان است. اما این تصور درست نیست زیرا گونه دیگری از جانوران به نام مورچه خوار پانگولین بیش از همه جانوران در آفریقا و آسیا قاچاق می شود. میزان قاچاق این گونه جانوری به حدی است که نسل آن در معرض خطر جدی نابودی قرار گرفته است. هر سال، دهها هزار نوع از این حیوان در سراسر جهان قاچاق می شود. به علت افزایش شکار این حیوان و قاچاق آن، سنگاپور کنفرانسی بین المللی برای محافظت از نسل این نوع مورچه خوار برگزار کرده است. کنفرانس سنگاپور نخستین کنفرانس جهانی است که برای حفاظت از نسل این گونه جانوری در معرض خطر برگزار می شود.