بابونه‌ی چشم گاوی خاصیت حشره‌کشی گل بعضی از انواع بابونه‌ی‌گاوی ابتدا توسط ایرانیان قدیم کشف شده است. بعدها گونه‌ای از آن در ناحیه دالماسی (در مغرب یوگسلاوی) پیدا شد که خاص حشره‌کشی قویتری داشت و بدین ترتیب بابونه‌ی گاوی به عنوان یکی از قویترین حشره‌کشهای غیر شیمیایی برای کنترل آفت (شته) برای گیاهان داخل ساختمان و فضای آزاد شناخته شد .
● زیستگاه طبیعی :
گیاه بومی نواحی ساحل یوگسلاوی و جزایر اطراف آن است. بابونه‌ی‌چشم گاوی سواحل گچی یا سنگریزه‌دار را ترجیح میدهد، اما سرزمین‌های دور از ساحل هم بر روی تپه‌های خشک و سنگی می‌روید. بابونه‌ی چشم‌گاوی به مقدار انبوه و تجارتی در ژاپن، آفریقای جنوبی و کالیفرنیا کشت می‌شود .
● مشخصات ظاهری :
گیاه بته‌ای بادوام و بلنداست که طول آن به ۳۰ تا ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد. ساقه‌های آن باریک و پوشیده از کرک هستند برگ‌های بابونه‌ی‌چشم گاوی که با برش‌های عمیق به هفت قسمت تقسیم شده‌اند، به رنگ سبز تیره هستند. از اوایل تابستان تا اوایل پاییز گل‌های منفرد آن به شکل گل آفتاب‌گردان و به رنگ سفید هستند، ظاهر می‌شوند .sootak.ir/index.php?option=com...