مشهد-مأمورین یگان حفاظت محیط زیست کلات در جریان گشت و کنترل در ارتفاعات قره سو در حاشیه منطقه حفاظت شده ˈارس سیستانˈ با لاشه یک قلاده گربه پالاس مواجه شدند.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ˈ اباذر حسین نژادˈ در این باره گفت: علت مرگ این گربه مشخص نیست اما با توجه به عدم وجود جراحت و آثار زخم احتمال مسمومیت وجود دارد.وی اظهارداشت: لاشه این گربه جهت انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر به اداره محیط زیست کلات منتقل گردید.وی با قدر دانی از حمایت جوامع محلی اطراف منطقه حفاظت شده ارس سیستان از حیات وحش و با توجه به اهمیت پستانداران گوشتخوار کوچک در ایجاد تعادل اکولوژیک، از کلیه دامداران و عشایران منطقه تقاضا کرد در صورت برخورد با این گونه موارد مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات اطلاع دهند.گربه پالاس از گربه سانان کوچک جثه و کمیاب در کشور است. دامنه پراکنش این گونه در ایران بسیار محدود بوده و نسل آن با خطر انقراض روبروست.
منبع:خبرخون