گل آلیوم گیاه آلیوم از انواع گیاهان زیبا و از خانواده گل های پیازی است.
این گیاه دارای گل های زیبا در رنگ های مختلف بوده و به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد.
بهترین فصل برای کاشت گیاه آلیوم پائیز است. قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک مرطوب و سبک پر کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتی متری خاک بکارید. حداقل فاصله کاشت میان بذرها باید ۲۰ سانتی متر باشد.
آبیاری این گیاه باید بطور منظم و حداقل هر دو روز یک بار انجام شود.
زهکشی خاک باید بخوبی انجام شود. ایجاد دو یا سه سوراخ در کف گلدان و استفاده از یک زیر گلدانی بزرگ به زهکشی بهتر خاک کمک می کند.
هرگز گلدان ها را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
گل آلیوم از انواع گیاهان یکساله بوده و تکثیر آن از طریق بذر و قلمه زدن امکان پذیر است.

sootak.ir/index.php?option=com...