مهاجرت سفره ماهی ها در دوره هایه 6ماههو به صورت دسته جمعی صورت میگیرد.عکاسی به نام فلورین اسکالز با به تصویر کشیدن این رویداد توانسته بسیاری از جوایز عکاسی را نصیب خود کند.این عکس ها از سواحل مکزیک گرفته شده.
ممنون سر زدین