خوشحالم که مشکل همستر کوچولوت رفع شد..امیدوارم با مراقبت های تو سالم و شاد کنارت زندگی کنه..