ممنون نیکی جان من میمیرم برای تاپیک زدن در مورد حیون خونگی خودم
اره امیر رضای گل تو باعث شدی اره مامان بابام راضی شدن تو بودی که اون تاپیکو بهم معرفی کردی
بچه ها چه قدر تبریک میگید این که تاپیک من نیست تاپیک واگذاری این چند فرشته کوچولوه ایشالا وقتی پیشی رو اوردم بهم تبریک بگید