به گزارش گروه بین المللزیست نیوز، مناطق قطبی جهان نیز از گزند فعالیت‌های انسان در امان نمانده و پیامدهای این فعالیت‌ها هر روز بیش از پیش نمایان می شوند. همان گونه که در تصاویر مشاهده می کنید، حضور یک خرس قطبی همانند مهمانی ناخوانده در مکان ساخت و ساز یک پروژه موجب توقف فعالیت‌ها و البته سرگرم شدن افراد حاضر شده است.
اما نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که دخالت‌های انسان به کوچک و کوچک‌تر شدن تدریجی زیستگاه‌های جهان منجر شده و حیواناتی مانند خرس‌های قطبی را وادار می کند تا مسافت‌های طولانی را برای یافتن غذا طی کنند. بی تردید، مهمان‌های ناخوانده جهان انسان‌ها هستند و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری با گذشت زمان بیش از پیش تحت تاثیر فعالیت‌های ما قرار می گیرند.