من عاشق این گربممممممممممممممممم.....!من م مثل اون عاشق لازانیام..!عاشق جمله ی شماره ی یکشم!!!!!(حالا فکر نکنید من چاقم!)گارفیلد تولد 35 سالگیت مبارک!