وای این بچه کلی جای خودش رو باز کرده اخه توی تراس یه سری وسیله هست که یه گربه دیگه دوتا بچه هاش رو آورده مامانم هم همش میره میاد می گه الهی طفلکی ملوس آدم دلش می سوزه نه خواهر برادری نه مادری اینا رو ببین یا دنبال هم می کنن یا دور مادرشون می چرخن اخرشم شیر مامانشون هست و مامانشون براشون غذا میاره خلاصه که طوری شده خودش صبح به صبح یه چیزی جور می کنه به ملوس بده امروز هم رفته سنگدون چرخ کرده گرفته می گه نرمه دندونش می گیره بخوره تا هم از راه رسید روزه باز نکرده سرراهش به ملوس داد بعد اومد تو کلی هم آشغال مرغ گرفته منم گذاشتم بپزه میکس کنیم که دندونش بگیره بخوره طفلکی هنوزم چشمش یکم قی می کنه اما من مرتب براش می شورم اولا که می بردمش دم شیر آب خیلی لطف می کرد که جنگ نمی زد انواع و اقسام تلاشها رو می کرد که خلاص بشه الان دیگه عادت کرده صورتش رو براش بشورم خلاصه مامانم می گه دیگه چکار کنیم رحم کنیم بلکه خدا هم به ما رحم کنه پناه آورده نمی شه بیرونش کرد