فک کردم از کوه چیدید؟
بقیه عکس هاتون رو هم برامون بذارین
ممنون