خبرآنلاین: گربه ای که در هوا با پنجه های باز پریده در واقع نوعی فن کونگ فو را به اجرا گذاشته است.

سیجی مامیا عکاس ژاپنی و علاقمند به گربه سانان از گربه ای که مانند تکنیکهای کونگ فو به هوا پریده، تصویربرداری کرده است.

گربه مذکور بعد از بازی با اسباب بازی های مورد علاقه اش اسیر احساسات شده و به هوا می جهد.

مامیای 39 ساله چند وقت پیش در حال گرفتن عکس از گربه های محل زندگی خود بود که این صحنه ها را شکار کرد.

وی متوجه شد که می تواند با کمی تریک گربه را وادار به پریدن در هوا کرده و در عین حال از صحنه های ایجاد شده عکس بگیرد.