حکیم مهر - آپولو نام سفره‌ماهی 295 کیلوگرمی است که به‌تازگی از مرکز حفاظت از آبزیان به زادگاهش در اقیانوس اطلس منتقل شده و قرار است با حسگر ماهواره‌ای خود، اطلاعات ارزشمندی برای کارشناسان ارسال کند.
دانشمندان حسگری ماهواره‌ای را به این سفره‌ماهی متصل کرده‌اند تا لحظه‌به‌لحظه بتوانند آپولو را تعقیب کرده و به عادت‌های زندگی او مانند این‌که در چه عمق و شرایط دمایی زندگی می‌کند، پی ببرند. آن‌ها امیدوارند با گردآوری این اطلاعات بتوانند روند کاهش تعداد سفره‌ماهی‌ها را متوقف کنند. این، پنجمین آزادسازی موفق سفره‌ماهی توسط کارشناسان مرکز حفاظت از آبزیان است.