چه جالب بچه ها.من همون روزی که اینو تو فیس بوک گذاشتن باهاشون تماس گرفتم گفتن واگذار شده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!