به گزارش
خبرنگار باشگاه خبرنگاران شهرکرد:

سعید یوسف پور افزود: شکارچیان با مطلع شدن محیط بانان از زنده گیری این دو گونه جانوری ،آنها را در کنار جاده های حاشیه منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد رها کرده و متواری شدند.
وی اظهار داشت: محیط بانان بلافاصله این دو بره میش را به آغوش مادرشان بازگرداندند.
یوسف پور تصریح کرد: زنده گیری نوزادان حیوانات وحشی لطمات جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کند زیرا علاوه بر حذف یک گونه جانوری از طبیعت که سال ها می تواند زادآوری داشته و در ادامه نسل موثر باشد، در بسیاری از موارد در صورت زنده گیری بچه ها، عدم توانایی حیوان ماده در شیردهی موجب مرگ حیوان ماده می شود.
منطقه تنگ صیاد، ناحیه ای کوهستانی و مرتفع می باشد، از نظر تقسیمات کشوری این محدوده در قسمتهایی از بخش شرقی شهرستان شهرکرد و بخش غربی شهرستان بروجن واقع شده است و فاصله آن تا مرکز استان چهارمحال و بختیاری ۱۵ کیلومتر می باشد.

تا کنون در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد، ۲۴ گونه پستاندار از ۱۹ جنس متعلق به ۱۴ خانواده، ۷۰ گونه پرنده از ۵۴ جنس متعلق به ۳۵ خانواده، ۲۶ گونه خزنده و ۴ گونه دو زیست شناسایی شده است.