دیده بان حقوق حیوانات: مأموران یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در حوزه شهرستان سرایان موفق شدند چهار متخلف شکار و صید را دستگیر نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی، اسدی برون، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرایان با اعلام این خبر گفت: این متخلفان حین گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت به دلیل شکار غیر مجاز ۶ قطعه تیهو دستگیر شدند.
اسدی برون گفت: از این افراد ۳ عدد قفس مخصوص شکار پرندگان و ۲ عدد دام حلقه ای مخصوص شکار پرندگان نیز کشف و ضبط گردید. همچنین چهار شکارچی متخلف نیز به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید مجرم شناخته شده و پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.