دیده بان حقوق حیوانات: مامورین یگان حفاظت شهرستان میاندوآب یک نفر متخلف زنده گیری کبک را در منطقه کوهستانی قوروقچی دستگیر کردندبه گزارش رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب، مامورین یگان حفاظت این شهرستان در حین گشت وکنترل در منطقه کوهستانی قوروقچی میاندوآب یک نفر متخلف زنده گیری کبک را دستگیر و از وی ۴قطعه کبک زنده،و ۸ رشته تور صید کبک کشف وضبط کردند. متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردید.
گفتنی است مناطق کوهستانی شهرستان میاندوآب گسترده بوده وشامل آجرلوی شرقی وغربی، مناطق کوهستانی باداملو وکوهستانهای ساینجیق مناسب ترین محل برای زیست انواع پرندگان ازجمله کبک وحیواناتی نظیر گرگ،روباه،خرگوش هستند.
رودخانه آجرلو به صورت دائمی در مناطق کوهستانی با دبی متوسط در طول سال در جریان می باشد.