برای يک شخص مبتدی مشکل ترِین و مهمترِين کار در وهله اول شناختن جنسيت قناری است. از اين لحاظ به خريداران و علاقه مندانی که تازه می خواهند قناری ابتياع کنند توصيه می شود که در اين مورد با فروشنده با تجربه و قابل اطمينان وارد معامله شده و متذکر شوند تا در صورت تشخِص اشتباه بتوانِيد پرنده را تعويض نمائيد. همان طور که گفته شد تشخيص نر يا ماده بودن پرنده کار آسانی نيست اما بين جنس نروماده قناری اختلافاتی وجود دارد که نياز به تجربه و دقت کافی دارد. اگر قناری نر لال نباشد بهترين دليل وجه تمايز برای تعيين جنسيت آواز خواندن قناری است.قناری ماده هم ممکن است آواز بخواند اما آواز آنها قدرت چندانی ندارد و به صورت منقطع ودارای لرزش می باشد ليکن متاسفانه در هنگام ضرورت وسيله ای نيست که پرنده را وادار به آواز خواندن نمود می بايست به موارد ذيل بيشتر توجه نمود. در نرهای آماده جفت گيری ناحيه مخرج برجسته و دارای چين های مختصری است که در پرنده ماده وجود ندارد.
چشمان قناری نر دارای جلای بيشتری می باشد که نشان دهنده شجاعت و اعتماد به نفس است که در ماده کمتر است .
حرکات ماده عموما کند ترو کمتر از نرهاست به اصطلاح قناری نر دارای شادابی وتحرک بيشتری است.
جمجمه قناری نر در قسمت فوقانی کمی پهـن تر از جنس ماده می باشد.
رنگ آميزی پرهای قناری نر زيبا تر و شفاف تر از رنگ ماده ميباشد.
درقناریهای نر بالغ زیر منقار پرهایش کمی پف کرده است.
قناری نر دارای چثه بزرگتری نسبت به ماده می باشد.

تشخیص جنسیت قناری از مقعد پرنده:این روش فقط در قناری های بالغ امکان پذیر است.

قناری نر:


قناری ماده: