دیده بان حقوق حیوانات: خورشید سیاه خطاب به رییس جمهور بعدی از مطالبات زیست محیطی می خواند.به گزارش دیده بان حقوق حیوانات در ترانه جدید خورشید سیاه خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری آتی و شخص منتخبی که رئیس جمهور نام خواهد گرفت دغدغه های زیست محیطی چون آلودگی دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و جاده سازی در جنگل ابر بیان شده اند.گروه موسیقی «خورشید سیاه» در ترانه هایش دغدغه های زیست محیطی را در قالب موسیقی بیان می کند. ترانه های قبلی این گروه، «خرس سیاه بلوچی»، «محیط بان» و ترانه ویژه «خرس قطبی سمیرم» که در کنسرت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات اجرا شد، مورد استقبال چشمگیر دوستداران محیط زیست قرار گرفته است.ترانه «آقای رئیس جمهور بعدی» را از اینجا دریافت کنید:

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/06/Animal-Rights-Watch-ARW-6198.mp3 http://static.arw.ir/wp-content/uplo...h-ARW-6198.mp3