دیده بان حقوق حیوانات ایران : به نقل از سبزپرس، سه شکارچی متخلف که در مناطق آزاد در حوزه غرب شهرستان بندر خمیر اقدام به شکار سه کل و بز وحشی کرده بودند توسط محیطبانان استان هرمزگان دستگیر شدند.
عبدالوحید ریاضی فرد، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان درباره این افراد گفت: این افراد یک قبضه اسلحه مجاز از نوع «خفیف» به همراه داشتند که هر سه نفر به همراه اسلحه شان، تحویل مقامات قضایی استان شدند.
او ادامه داد: ضرر و زیان شکار هر «کل و بز» مبلغ ۵۶۰ هزار تومان است که این افراد جمعاً مبلغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به عنوان ضرر و زیان پرداخت کرده اند. تصمیم گیری درباره مجازات قضایی این افراد به عهده **** پرونده است.
ریاضی فرد همچنین از کشف یک قبضه اسلحه غیرمجاز در مناطق غرب بندر خمیر خبر داد و گفت: این اسلحه در کوه جاسازی شده بود و با بررسی سریال اسلحه مشخص شد که فاقد مجوز است. این اسلحه به سه نفر متخلف دستگیر شده تعلق ندارد و به منظور تحقیقات بیشتر تحویل دادگاه شده است.
مظنونانی که متواری شدند
معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست هرمزگان همچنین از شناسایی دو متخلف دیگر در حوزه شهرستان بندر خمیر خبرداد.
او گفت: این افراد که در حال تردد با موتور سیکلت بودند، اسلحه «سیمینوف» به همراه داشتند. به همین دلیل ماموران ما به آنان مظنون شدند ولی پس از فرمان ایست محیطبانان، این دو نفر موتور سیکلت را رها کرده و متواری شدند.
ریاضی فرد تصریح کرد: با وجود اینکه در آن صحنه محیطبانان ما نتوانستند این دو نفر را دستگیر شدند، اما موتور سیکلت متخلفان ضبط شد و از طریق شماره شهربانی موتور سیکلت، این دو مظنون قابل پیگرد هستند.
دستگیر شدن «بره گیر» در رودان
ریاضی فرد از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به زنده گیری یک بره قوچ وحشی کرده بود.
او گفت: این فرد بره را از طبیعت گرفته بود و در منزلش نگهداری می کرد که ماموران ما با مراجعه به منزل این فرد، او را دستگیر کردند و تحویل مراجع قضایی دادند.
به گفته ریاضی، بره کشف شده از این متخلف هم اکنون در اختیار محیط بانان است و به دلیل آنکه از سن بسیار کم نزد انسان ها بزرگ شده، نمی توان آن را در طبیعت رها کرد.
این مقام مسئول گفت: در قانون به صراحت درباره ضرر و زیان زنده گیری حیات وحش، صحبت به میان نیامده و نمی توان مانند شکار حیوانات از متخلفان مبلغی را به عنوان ضرر و زیان دریافت کرد؛ اما با توجه به اینکه ما مجبوریم حیوان را مدتی در محلی تحت شرایط نیمه اسارت نگه داریم تا خلق و خوی وحشی حیوان بازگردد و این عمل هزینه بر است، سعی می کنیم تا **** پرونده را مجاب کنیم تا ضرر و زیان این کار از فرد متخلف اخذ شود.
او همچنین تاکید کرد: زنده گیری حیات وحش در فصل زادآوری که توسط برخی افراد متخلف انجام می شود شدیداً به جمعیت حیات وحش آسیب وارد می کند و از هم وطنان می خواهم در صورت مشاهده افرادی که به این کار اقدام می کنند، مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.