فصل بهار که آب و هوا خوب میشه یه جورایی آره
ولی ورزشکار هم داریم