من با خرید و فروش مخالف نیستم ولی اینجا خرید و فروش ممنوعه تاپیک رو میبندم